Ga naar artikel

Bewaren

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Bier Bier is een natuurproduct en daarom is de houdbaarheid ervan niet onbeperkt. Bewaar bier altijd op een koele donkere plek. Een donkere kast of een kelder zijn ideale opbergplaatsen.
De inwerking van zonlicht kan oxidatie bewerkstelligen (Lichtsmaak, 'sunstruck', van bier), waardoor het bier troebel kan worden en van smaak veranderen. Het is niet voor niets dat brouwers op een uitzondering na hun bieren afvullen in een donkerbruine of een donkergroene fles.

Houdbaarheid

Er zijn mensen, die geen bier drinken, dat over de verkoop of houdbaarheidsdatum (dit is een verplichte vermelding op het etiket) is. Dat is jammer, want veel bieren kunnen verassend van smaak veranderen. Wat houdbaarheid betreft kan je de volgende regels hanteren:
  • Pilsener en laag alcoholische bieren kunnen onder bovenstaande condities moeiteloos zes tot negen maanden goed blijven.
  • De overige bieren kunnen het best binnen een tijdsbestek van 12 maanden worden gedronken.
  • Uitzonderingen hierop vormen bier met nog gist in de fles, die een houdbaarheid kunnen hebben van 12 maanden tot zelfs meer dan 10 jaren, afhankelijk van de bewaaromstandigheden.
  • Flessen met kroonkurk, rechtop staand bewaren. Flessen met een kurk bewaar je, net als flessen wijn, het best liggend, om uitdroging van de kurk tegen te gaan.
Betreft het een bier met nagisting op de fles dan moet u er wel om denken de fles enige dagen voor het drinken rechtop te zetten.

Smaakevolutie

Het is moeilijk om te voorspellen hoe een bier na een jaar, of nog langer, zal smaken. Na een jaar zijn de meeste gistcellen dood, zodat dan de zoetheid van bier niet meer verder verandert. Uit ervaring, kan ik zeggen, dat:
  • Laagalcoholische bieren toch binnen een jaar opgedronken moeten worden. Daarna gaan bij deze bieren de eiwitten uitvlokken en krijgen ze een weeïge smaak.
  • Hoogalcoholische bieren, vooral die met veel hop, ontwikkelen zich in de richting van sherry! Ik praat hier dan ook over een bewaartijd van enige jaren.
  • Scherpe hopsmaken en sterke geuren (zelfs die van zwavel) kunnen na een jaar ook verdwijnen.
Heb je een bier gebrouwen, die wat smaak of geur betreft afwijkend is, maar niet zuur, bewaar die dan een jaar en proef het bier dan opnieuw. Het loont vaak de moeite om dit te doen.