Ga naar artikel

Alcohol gebruik

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

Hier staan de positieve en negatieve werkingen van alcohol uitgelegd.

Opname

Ethanol, zoals alcohol officieel heet, komt via de slokdarm, de maag en de dunne darm in het bloed terecht. Omdat de omzetting van alcohol traag verloopt, belandt een deel van de alcohol in het bloed en wordt het verspreid over het hele lichaam, waaronder de hersenen en lever. De opnametijd varieert van vijftien minuten tot enkele uren, afhankelijk van de vulling van de maag.

Wat zijn de positieve invloeden op ons lichaam?

Bier is medisch gezien heel interessant. Dit komt niet zo zeer door de alcohol, maar vooral door de stoffen afkomstig uit hop.

Hart en bloedvaten

Uit onderzoek blijkt, dat geheelonthouders meer risico lopen op hart- en vaatziekten. Alcohol stimuleert de aanmaak van HDL-cholesterol (de goede cholesterol), welke het LDL-cholesterol (het slechte cholesterol) verdringt, wat gunstiger is voor hart en bloedvaten.

Wat zijn de negatieve invloeden op ons lichaam?

Dit is bijna een griezelverhaal over wat er in ons lichaam gebeurt, wanneer we vooral teveel alcohol drinken.

Hersenen

Zodra het de hersenen heeft bereikt, voel je dat je wat gedronken hebt: je wordt licht in het hoofd. Het alcohol zal daar zijn opwekkende, of als het grotere hoeveelheden zijn, bedwelmende werking uitoefenen. De meeste mensen worden na een paar glazen ook wat vrolijker en spraakzamer, doordat remmingen wegvallen. Verder werkt alcohol ook in op de hersenfuncties die voor de waarneming zorgen, het reactievermogen vertraagt en de coördinatie van de spieren neemt af. Veel alcohol gebruik geeft op langere termijn kans op hersenschade, slechter geheugen, concentratie, en zich minder kunnen aanpassen. Bij het drinken van meer dan 20 à 25 glazen alcohol in korte tijd, kunnen bewusteloosheid en een ademhalings- en hartstilstand tot gevolg hebben.

Lever

Alcohol wordt door het lichaam als een giftige stof beschouwd. De lever is het orgaan dat alle vreemde en giftige stoffen uit het bloed haalt en afbreekt. In de lever wordt alcohol omgezet in aceetaldehyde, met behulp van het enzym ADH (alcoholdehydrogenase). Aceetaldehyde wordt weer verder omgezet wordt in acetyl-CoA (acetyl coenzym A), dat uiteindelijk kan worden afgebroken tot koolzuur en water. Bij deze afbraak van alcohol komt energie bij vrij, gedeeltelijk in de vorm van warmte. Alcohol heeft een vaatverwijdend effect op de bloedvaten. Veel van de warmte die door de omzetting van alcohol ontstaat, raakt men daardoor weer kwijt. Eén gram alcohol levert 29 kilojoules (7 calorieën). Voor de omzetting van alcohol heeft de lever B-vitaminen nodig (vooral B 1). De lever kan tien tot vijftien gram alcohol, ongeveer de inhoud van één glas bier, per uur omzetten. Dit kan niet versneld worden door bijvoorbeeld, koffie/karnemelk drinken, iets eten, flink bewegen, een frisse neus halen of een koude douche nemen! Wanneer we voldoende eten en daarnaast alcoholische dranken gebruiken zal de alcohol voor de levering van energie worden benut en zetten we overtollige vetten en koolhydraten om in lichaamsvet. Wanneer men veel drinkt krijgt bij de stofwisseling, de afbraak van alcohol, steeds voorrang, de lever kan maar één ding tegelijk en de opbouw van eiwitten, de omzetting van vitaminen en mineralen in werkzame stoffen moet daar allemaal voor wijken. Door het ontstane gebrek aan vitaminen en eiwitten, wordt men bevattelijker voor allerlei ziektes.

Bij het innemen van grotere hoeveelheden alcohol schakelt de lever namelijk een tweede enzymsysteem in, het MEOS (microsomaal ethanol oxiderend systeem). Afbraak via het MEOS levert minder energie op en legt ook beslag op het NADPHH+ (nicotide-amide-adenine-dinucleotide-fosfaat), dat nodig is voor de opbouw van eiwitten. Zodra op het MEOS wordt overgegaan stijgt de hoeveelheid aceetaldehyde in het bloed. Aceetaldehyde is een sterk giftige stof, die al in kleine hoeveelheden invloed heeft op allebei processen in het lichaam. Aceetaldehyde is in grote hoeveelheden giftig voor de levercellen, namelijk voor de mitochondriën. De stofwisseling in de cel kan niet meer volledig verlopen en vetophoping vindt plaats. Dat is het begin van leververvetting of cirrose. Gaat men jaren door met drinken, dan wordt de lever echt ziek, in alle levercellen hopen zich vetbolletjes op, er is levercirrose ontstaan, een onomkeerbaar proces dat vertraagd en soms gestopt kan worden als men voortaan alle alcohol laat staan. Gaat men toch door met drinken, dan is het einde onherroepelijk. Het MEOS heeft ook een functie bij de afbraak van geneesmiddelen in de lever. Wanneer men tegelijk drinkt en bepaalde medicijnen gebruikt worden deze minder snel afgebroken en zullen sterker en langer werken!

Maag

Verder heeft alcohol heeft een irriterende werking op het maagslijmvlies met als gevolg een maagzweer. In de behandeling daarvan is het stoppen met drinken essentieel. Een aantal kwaadaardige gezwellen, bijvoorbeeld tumoren aan de slokdarm en de keel, ontstaan door de etsende werking van alcohol. Door stevig te drinken kan ook op den duur de alvleesklier ontstoken raken, waardoor de vertering van het voedsel in gevaar komt.

Hart en bloedvaten

Als iemand een regelmatige drinker is loopt hij ook risico op het krijgen van hoge bloeddruk. Er is door onderzoek een duidelijk verband aangetoond tussen een dagelijkse consumptie van meer dan drie glazen alcohol en hoge bloeddruk. Als gevolg hiervan kunnen hartklachten en zelfs een hersenbloeding ontstaan.

Bij zwangerschap en borstvoeding

Alcohol is zeer schadelijk voor ongeboren baby's. De moederkoek is niet in staat alcohol tegen te houden en regelmatig alcoholgebruik geeft een verhoogde kans op een abortus, groeivertraging en aangeboren afwijkingen. Vrouwen die veel drinken lopen de kans een kind te krijgen met een foetaal alcohol syndroom, waarbij een laag geboortegewicht gepaard gaat met een groeiachterstand, lage intelligentie, neurologische afwijkingen en uiterlijke afwijkingen aan gezicht, handen en benen. Deze verschijnselen kunnen al optreden als de aanstaande moeder dagelijks 2 á 3 glazen drinkt. Alcohol komt ook in de moedermelk terecht. Meer dan één glas alcoholische drank per dag is daarom tijdens de periode van borstvoeding niet verstandig.

Wat is dan nog verantwoord?

Alcohol drinken heeft dus voordelen, bij gematigd gebruik, maar ook nadelen! Wanneer en met welke maximale hoeveelheden mogen we dan bier drinken.

  • het drinken van twee glazen alcohol per dag voor een vrouw en drie voor een man; om te voorkomen dat het een gewoonte wordt, is het belangrijk om zeker twee dagen per week niet te drinken.
  • geen alcohol tijdens werken, studeren, sporten en verkeersdeelname.
  • geen alcohol als een vrouw zwanger is of wil worden, en bij borstvoeding.
  • geen alcohol samen met medicijnen of drugs.

Dit alles gaat op voor volwassenen. Het drinken van alcohol is voor jonge mensen die nog in de groei zijn extra schadelijk. Daarom is het belangrijk dat jongeren tot zestien jaar nog niet, of slechts mondjesmaat alcohol gebruiken. Kinderen tot twaalf jaar kunnen beter helemaal geen alcohol drinken.


Onderzoekers, uit Finland en Japan, hebben zich gebogen over de vraag waarom alcohol wel een afrodisiacum (seksueel stimulerend middel) is voor vrouwen, maar niet voor mannen. De verklaring is dat alcohol de productie van het (mannelijk) geslachtshormoon testosteron bij vrouwen bevordert. Testosteron komt bij vrouwen in heel kleine hoeveelheden voor. Vooral bij vrouwen die de pil slikken of die in het vruchtbare deel van hun cyclus zijn, stijgt het testosterongehalte na alcoholgebruik. Bij mannen gaat het testosteronpeil niet omhoog.